Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Seznam veřejných zakázek

Stránka

VZ - Stavební úpravy budovy č. p. 111

Stavební úpravy spočívají zejména ve: - vybudování nového hlavního vstupu do budovy, - vybudování nového venkovního schodiště u vedlejšího vstupu včetně stříšky, - výměna všech vnějších výplní otvorů – okna i dveře, - výměna střešní krytiny a poškozených částí krovu, - úprava fasády celého objektu (výběr všech prvků musí být vždy konzultován se zadavatelem), - úprava terénu kolem objektu, - návrh nové hromosvodné ochrany, - nové slaboproudé rozvody, - doplnění elektroinstalace včetně úpravy elektrorozvaděče, - doplnění odvodu dešťových vod a vod prosáklých včetně osazení vsakovací jímky, - doplnění rozvodu vytápění.

29. 5. 2017 Zobrazit více

VZ - Stavební úpravy budovy č. p. 333

Stavební úpravy spočívají zejména v opravě fasády, kamenného soklu, krovu dále pak ve výměně střešní krytiny, hromosvodu a sněhových zábran a vyřešení nového vývodu spalin z kotle

24. 5. 2017 Zobrazit více

VZ - Polní opevnění Šance; Obnova kamenného zdiva a valů

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a obnova kamenného zdiva a valů polního opevnění Šance. Jedná se o objekt, který je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

23. 3. 2017 Zobrazit více

VZ - Mosty u Jablunkova - Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice

Jedná se přístavbu hasičské zbrojnice jako jednopodlažní nepodsklepenou stavbu s obytným podkrovím.

17. 2. 2017 Zobrazit více

VZ - Víceúčelové hřiště – opakované řízení

druh veřejné zakázky: stavební práce

25. 1. 2017 Zobrazit více

Stránka