Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Víceúčelová hřiště Mosty u Jablunkova

 

Provozní řád víceúčelových hřišť Mosty u Jablunkova

„Šance“ a „Dolní Mosty“

 

 1. Vlastníkem a provozovatelem víceúčelového hřiště je obec Mosty u Jablunkova.

   

 2. Za provoz víceúčelového hřiště odpovídá pověřený správce.

   

 3. Hřiště je určeno k provozování míčových her.

   

 4. Hřiště je možné využít pouze v předem dohodnutou dobu pronájmu se správcem hřiště.

   

 5. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu.

   

 6. Hřiště si může pronajmout občan starší 18-ti let. Ten musí být přítomen při převzetí a předání hřiště a je zodpovědný za dodržování tohoto řádu všemi přítomnými.

   

 7. Nelze-li ze strany uživatele dodržet předem smluvený pronájem, je povinen změnu ohlásit nejpozději 3 hodiny před stanoveným čase. Pokud tak neučiní je povinen uhradit nájem za objednanou dobu, v případě neuhrazení částky za pronájem je správce oprávněn příště nepřijímat os tohoto uživatele další objednávky.

   

 8. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je oprávněn správce provoz hřiště přerušit.

   

 9. Do doby pronájmu se započítává příprava (natažení sítí, umístění branek, atd.) a úklid sportovního náčiní a pomůcek.

   

 10. Zjistí-li uživatel po příchodu na hřiště jakékoliv závady, na které nebyl správcem upozornění, nezačne hřiště užívat a tyto skutečnosti ihned oznámí správci. V případě, že tak neučiní, nese plnou zodpovědnost za škody, které je povinen uhradit.

   

 11. Poškození hřiště anebo nedodržování tohoto provozního řádu, může mít za následek odepření dalšího pronájmu uživatele, který škodu způsobil.

   

 12. Sportovní nářadí uživatelů musí splňovat bezpečnostní požadavky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat zařízení hřiště.

   

 13. Obec Mosty u Jablunkova ani jí pověřený správce nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti.

   

 14. Pro případné ošetření drobných poranění je k dispozici lékárnička první pomoci přístupná po dohodě se správcem.

   

 15. V areálu víceúčelového hřiště jsou uživatele povinní udržovat čistotu a následující pravidla:
 • zákaz odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
 • zákaz vstupu v nevhodné obuvi (kopačky, boty s podpatkem, v obuvi znečištěné štěrkem, pískem, blátem atd.)
 • zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm
 • zákaz jízdy na kole, kolečkových bruslích a skateboardu
 • zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek
 • zákaz konzumace sladkých nápojů (např. Coca-Cola, kofola, džus, atd.) a jídla všeho druhu
 • zákaz vstupu se zvířaty

   

16. Provozní doba

Provozní doba je každý den od 7:00 do 22:00 hodin.

 

17. Ceník

Pronájem                                                                                       100,- Kč /1 hod.

Pernamentka                                                                                  900,- Kč /10 hod.

Pernamentka                                                                               1.700,- Kč/20 hod.

Cena za osvětlení                                                                            50,- Kč/1 hod.

 

18. S tímto provozním řádem vyslovila souhlas rada obce svým usnesením č. 58/897na 58. schůzi dne 16. 10. 2017. Provozní řád je platný od 16. 10. 2017.

 

Důležité tel. čísla:

 

150  HASIČI

155  ZÁCHRANNA SLUŽBA

158  POLICIE

 

 

Správce hřiště:

 

Šance:                Petr Beniač               tel. 739 105 125

 

Dolní Mosty:     Marie Kocúrková       tel. 725 611 330

 

 

 

Josef Szotkowski

  starosta obce