Obsah

Rozpočet a závěrečný účet pro rok 2017

Rozpočet pro rok 2017 zveřejněno dne 5.1.2017

Rozpočet pro rok 2017 po opravě v souladu se změnou vyhlášky č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě zveřejněno dne 28.2.2017 

Rozpočet pro rok 2017 v třídění podle rozpočtové skladby zveřejněno dne 5.1.2017

Přílohy k rozpočtu

1. Stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace na rok 2017 

2. Investiční projekty a oprava majetku obce na rok 2017

3. Rozpočet sociálního fondu na rok 2017

 

Rozpočtová opatření 2017

 

Pravidla rozpočtového provizoria -  pro rok 2017 nejsou

 

Rozpočtový výhled na období 2018-2019