Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazné vyhlášky

2018

OZV č.4/2018 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě

OZV č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Nařízení obce č. 2/2018 tržní řád, kterým se zakazuje podomní prodej na území obce Mosty u Jablunkova

2017

OZV č. 2/2017  o nočním klidu

2016

OZV č. 2/2016  o nočním klidu platná do 31.12.2017

2015

OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mosty u Jablunkova

OZV č. 3/2015 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě, příloha - ceník

2012

Řád veřejného pohřebiště

OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

2011

OZV č. 4/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

OZV č. 3/2011 o místním poplatku ze psů

OZV č. 1/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 

2010

OZV č. 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity
 

2009

OZV č. 2/2009 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

 

2008

OZV č. 5/2008, kterou se ruší vyhláška číslo 3/1993 o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti a dodatek k vyhlášce číslo 1/1993 o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

OZV č. 1/2008  obce Mosty u Jablunkova, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.10/2005 o místním poplatku ze vstupného


2005

OZV č. 14/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1992 o zákazu plýtvání pitnou vodou a dodržování směrnic vodovodního řadu odběrateli pitné vody z veřejných vodovodů na území obce Mosty u Jablunkova

OZV č. 13/2005, kterou se zrušuje vyhláška č. 1/1996 o znaku a praporu obce Mosty u Jablunkova jejich užívání

OZV č. 12/2005  obce Mosty u Jablunkova o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

OZV č. 4/2005, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

OZV č. 1/2005  o pohybu psů na veřejném prostranství

 

2003


OZV č. 2/2003 Podmínky pro zabezpečení PO při akcích, kterých se zúčastní větší počet

OZV č. 1/2003 Požární řád obce

 

2002

OZV č. 1/2002  o stanovení závazných podmínek pro kulturní podniky

Nařízení obce č. 1/2002 o koeficientu růstu nájemného

 

2000

OZV č. 2/2000 o závazných částech územního plánu obce

 

1998

OZV č. 2/1998 – vyhl. hrací přístroj

 

1995

OZV č. 2/1995  spádovém obvodu ZŚ