Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Seznam formulářů ke stažení

Kliknutím na název formuláře se otevře ve formátu PDF. Pro editaci jej stáhněte "formát .DOC".

Hospodářský odbor

Žádost o povolení zřízení vodovodní - kanalizační přípojky

Povinné zvěřejnění informací

Postup pro povolení vodovodní a kanalizační přípojky

Podmínky provedení napojení kanalizační přípojky na kanalizaci a odvádění odpadních vod

Podmínky pro napojení na vodovod, dodávku vody z vodovodu a udržování přípojky

Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky ke smlouvě o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod

Reklamační řád

Pravidla pro přidělování obecních bytů

Žádost o přidělení bytu

Žádost o povolení pokácení dřevin

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci

Žádost o povolení překopu místní komunikace

Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod

Stavební odbor

Žádost o vydaní rozhodnutí o umístění stavby

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o vydaní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Žádost o rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků - formát.DOC

Žádost o vydaní rozhodnutí o ochranném pásmu - formát .DOC

Žádost o vydaní společného povolení

Oznámení záměru

Ohlášení stavby - formát .DOC

Společné oznámení záměru

Žádost o stavební povolení - formát .DOC

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - formát .DOC

Žádost o vydaní kolaudačního souhlasu - formát .DOC

Žádost o povolení předčasného užívaní stavby - formát .DOC

Oznámení změny v užívaní stavby - formát .DOC

Ohlášení odstranění - formát .DOC

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí

Podnět na pořízení změny územního plánu - formát .DOC

Žádost o přidělení č.p./č.ev

Ohlášení dokončení stavby


Finanční odbor

Informace k osvobození od poplatku za komunální odpad

Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad

Ohlášení nároku na osvobození od poplatku za odpady

Ohlášení k poplatku ze psů

Odhlášení držení psa

Splnění ohlašovací povinnosti ubytovatele k místnímu poplatku z ubytovací kapacity

Splnění ohlašovací povinnosti ubytovatele k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Oznámení užívání veřejného prostranství a splnění ohlašovací povinnosti

Zásady prodeje bytových jednotek ve vlastnictví obce Mosty u Jablunkova

Oznámení o konání veřejně přístupné akce

Ohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity

Ohlášení k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Neinvestiční dotace z rozpočtu obce

Zásady pro poskytování individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Obce Mosty u Jablunkova

Žádost o poskytnutí dotace - formát XLS

Závěrečná zpráva a závěrečné vyúčtování dotace - formát XLS

Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace

Investiční dotace z rozpočtu obce

Zásady pro poskytování individuálních investičních dotací z rozpočtu Obce Mosty u Jablunkova

Žádost o poskytnutí dotace - formát XLS

Čestné prohlášení

Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace

Závěrečná vyúčtování projektu - formát XLS

Vzorová podoba informační tabule

Ostatní formuláře

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím