Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Opevnění Šance

Jednou z nejvýznamnějších a nejstarších památek na území Mostů u Jablunkova je pevnost označována v pramenech jako Velká nebo Jablunkovská šance. Byla vybudována jako hraniční pevnost chránící průsmyk, kterým procházela známá obchodní stezka, a proudil zde obchod z Uher do Pobaltí a zpět. Do Uher se dováželo sukno, plátno, klobouky, kůže, z potravin třeba ryby, slanina. chmel, pšenice, koření, pivo a víno. Z uherské (slovenské) strany se hlavním předmětem vývozu stávaly zemědělské produkty, dobytek, hrubá vlna a především měď, proto se také této stezce říkalo měděná.

Pevnost Velká šance zároveň tvořila i centrální bod celého systému opevnění na slezské hranici nazývaného souhrnně Jablunkovskými šancemi. Velká šance vznikla v období třicetileté války, a to buď v roce 1621, nejpozději však v 1626. Tenkrát poblíž již stála Stará šance (na území dnešního slovenského Svrčinovce) – nejstarší opevnění na ochranu strategického prostoru Jablunkovského průsmyku. Velká přestavba Jablunkovské šance probíhala v roce 1663 pod vedením šancovního mistra Johanna Jacoba Sambsla z Namyslova, a to z důvodu možného nebezpečí tureckého vpádu na Moravu a Jablunkovským průsmykem do Slezska. Touto rekonstrukcí získala pevnost vzhled čtyřhranu s nárožními bastiony obehnaného klešťovitě uspořádaným valem.

Celý komplex opevnění byl několikráte zdokonalován, nakonec na poč. 18. stol. – 1724 – 1729 se přistoupilo k radikální přestavbě. Byly znovu postaveny brány, prachárna, kasárny, skladiště a jiné potřebné budovy (např. pekárna). Rozšířeny byly také zemní valy a stěny příkopu byly zpevněny kamenným zdivem. Celý prostor opevnění nyní zabíral plochu cca tří hektarů. Tato přestavba dala šancím podobu, ve které je můžeme obdivovat do dnešních dnů, pomineme-li fakt značného zchátrání celého komplexu.

Poslední úpravy doznaly Velké šance v roce 1808 za tehdejšího velitele pevnosti plukovníka Martinice. V pozdějších letech již nesehrála tato kdysi strategická obranná tvrz žádnou významnější vojenskou úlohu. Velká šance byla s konečnou platností vyřazena jako zastaralý opevňovací systém. Roku1890 odkoupila pozemek s pevností obec Mosty za 800 zlatých rýnských.

Dodnes jsou zde vidět zřetelné valy a příkopy, je stále patrný hvězdicovitý tvar opevnění, vyčištěný od náletových keřů a stromů. Obec Mosty u Jablunkova zde provádí rekonstrukci kamenného zdiva opevnění.