Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Kaple sv. Petra a Pavla

Kaplička na mosteckých Šancích je opředená mnoha otazníky a svým způsobem je také spjata se zdejším historickým opevněním - šancemi. Kaplička má zvláštní půdorys - je tvaru rotundy a na kuželovité střeše je osazena malá dřevěná zvonička. Nad vchodem do kapličky je rytý letopočet 1829. Je však podivné, že známá historička z Cieszyna, Barbara Poloczkowa uvádí ve svém článku o dějinách mosteckých šancí datování kapličky na rok 1889. Patrně při některé z oprav kapličky došlo k „úpravě“ letopočtu, nebo také je možné, že renovace stavby se konala právě v roce 1889. Poblíž šancí existoval kdysi vojenský hřbitov, a u něho byla postavena kaple, již v 18. století. Když šance přestaly plnit svůj účel, začaly chátrat, a s nimi také hřbitov i kaple. Ze zborcených staveb si okolní obyvatelé odnášeli stavební materiál k výstavbě domů, a snad i z těchto kamenů je postavená i dnešní kaplička se zvoničkou. Zvonění provozovala rodina Turkových, naposled paní Anna Váchová a Ludmila Muchová. V roce 2018 kaplička byla hloubkově zrekonstruována. Dostala novou měděnou střechu, fasádu, byla udělána nová dlažba, sokl. V současné době je zde nainstalováno automatické zvonění. Kaplička je zasvěcená sv. Petrovi a Pavlovi a každoročně se kolem 29. června konají poblíž kapličky polní mše.